معنی کلمه ضخز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضخز. [ ض َ ] (ع مص ) برکندن چشم کسی را. (منتهی الارب ). بحض .