معنی کلمه همذان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همذان . [ هََ م َ ](ع اِ) رفتاری که در آن نشان پا بر زمین بماند. (ناظم الاطباء). الرسمان فی السیر. (از اقرب الموارد).