معنی کلمه امهوسپند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امهوسپند. [ اَ پ َ ] (اِ) فرشته و مَلَک . (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (هفت قلزم ) : همه قد و بالای امهوسپند بیاراسته همچو سرو بلند. زردشت بهرام . و رجوع به امشاسپند شود.