معنی کلمه امل سویره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امل سویره . [ ] (اِخ ) دهی است از شهرستان اهواز با طول جغرافیایی 48 درجه و 43 دقیقه ، و عرض جغرافیایی 31 درجه و 40 دقیقه . (از فرهنگ آبادیهای ایران ).