معنی کلمه گله سن گورسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گله سن گورسن . [ گ َ ل َ س َ رَ س ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر که در 40هزارگزی شمال خیاو و 18هزارگزی راه شوسه ٔ گرمی به اردبیل واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 150 تن است . آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).