معنی کلمه صؤابه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صؤابه . [ ص ُ آ ب َ ] (ع اِ) بیضه ٔ شپش و کک . ج ، صئاب . صِئبان . (منتهی الارب ).