معنی کلمه وهیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وهیج .[ وَ ] (ع اِمص ) افروختگی . (منتهی الارب ) (آنندراج ).توقد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).