معنی کلمه وهوب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وهوب . [ وَ ] (اِخ ) نامی از نامهای خدای تعالی . (مهذب الاسماء).