معنی کلمه سخس آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سخس آباد. [ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان دشتبانی بخش بوئین شهرستان قزوین واقع در 27000 گزی بوئین . هوای آن معتدل و دارای 180 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).