معنی کلمه نتوانستگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نتوانستگی . [ ن َ ت َ ن ِ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) ناتوانی . عدم توانائی . مقابل توانستگی : خرق ؛نتوانستگی مرد عمل و حیله ٔ کار را. (منتهی الارب ).