معنی کلمه ظام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظام . (ع اِ) آواز و غوغا. رجوع به ظأب شود.