معنی کلمه ژرفا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژرفا.[ ژَ ] (اِ) عمق . (برهان ). قعر. گودی . یکی از سه بُعد جسم ، مقابل درازا و پهنا : بعدهای جایگاه چه چیزند؟ سه گونه اند: یکی درازا و دیگر پهنا و سه دیگر ژرفا. (التفهیم ).

غور.

عمیق بودن . (برهان ).