معنی کلمه امتار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امتار. [ اِم ْ م ِ ] (ع مص ) دراز شدن . دراز شدن ریسمان . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد (ناظم الاطباء). امتار از باب افتعال و اصل آن امتتار است تاء اول بمیم بدل شده است . (از اقرب الموارد).