معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) موسی بن حکم مکنی به ابوعمران . راوی بود. رجوع به تاریخ جرجان تألیف ابوالقاسم سهمی ص 426 شود.