معنی کلمه وهل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وهل . [ وَ هََ ] (ع ص ) ترسنده .

سست . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).