معنی کلمه امانیاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
امانیاک . [ اَ ] (مأخوذ از انگلیسی ، اِ) جسمی بخاری و فرار. دارای بویی تند و نافذ و طعمی حاد و سوزان مرکب از دو حجم آزت و شش حجم هیدروژن . رجوع به آمنیاک و آمونیاک شود.