معنی کلمه سختررود در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سختررود. [ س َ ت َ ] (اِخ ) از جبال سختر برمیخیزدبولایت نیشابور و آن موضع و چند موضع دیگر را آب دهد. طولش سه فرسنگ بود. (نزهة القلوب چ لیدن ص 226).