معنی کلمه پن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پن . [ پ َ ] (اِخ ) (جزیره ٔ...) جزیره ای در ملانزی در جنوب کالدونی جدید دارای 570 تن سکنه . این جزیره از مستعمرات فرانسه است .