معنی کلمه پماد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پماد. [ پ ُ ] (فرانسوی ، اِ) ترکیبی نرم از اختلاط اجسام چرب و عطری و داروها برای معالجه ٔ مو و بشره . مروخ .