معنی کلمه همایونک افشاری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همایونک افشاری . [ هَُ ن َ ک ِ اَ ] (اِخ ) از توابع قزوین و دارای معدن زغال سنگ و مس است . (یادداشت مؤلف ).