معنی کلمه حرادین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حرادین . [ ح َ ] (ع اِ) ج ِ حِردون .