معنی کلمه لله لوی آت لوخان... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لله لوی آت لوخان .[ ل َ ل َ لو ] (اِخ ) دهی از دهستان نازلو از بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه ، واقع در 25هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 7هزارگزی خاور شوسه ٔ ارومیه به سلماس . جلگه ، معتدل و مالاریائی و دارای 102 تن سکنه . آب آن از نازلوچای . محصول آنجا غلات ، چغندر، توتون ، حبوبات و کشمش . شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان جوراب بافی و راه آن ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).