معنی کلمه کدخدای در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کدخدای . [ ک َ خ ُ ] (اِ مرکب ) کدخدا. رجوع به کدخدا شود.