معنی کلمه یابانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یابانی . (ص نسبی ) وحشی و دشتی . (ناظم الاطباء). بیابانی .