معنی کلمه ونین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ونین . [ وِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان پائین شهرستان اردستان اصفهان . سکنه ٔ آن 354 تن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).