معنی کلمه ام حبیبه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ام حبیبه . [ اُم ْ م ِ ح َ ب َ ] (اِخ ) (رملة) دختر ابوسفیان و خواهر معاویه از زنان رسول اکرم بوده است . وی نخست با عبیداﷲبن جحش ازدواج کرد و زن و شوهر هر دو بدین اسلام درآمدند و به حبشه مهاجرت کردند در آنجا عبیداﷲ از دین اسلام برگشت ولی ام حبیبه در اسلام خود پایداری نشان داد تا آنکه پس از مرگ عبیداﷲ در سال هشتم هجری در حبشه بوسیله ٔ نجاشی پادشاه حبشه به ازدواج رسول اکرم درآمد. وفات وی به سال 44 هَ . ق . روی داد. (از اعلام زرکلی ج 1 ص 326) (ریحانة الادب ج 6 ص 214). و نیز رجوع به اعلام الوری و تنقیح المقال و خیرات حسان و قاموس الاعلام ترکی ج 2 ص 1034 شود.