معنی کلمه ونهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ونهر. [ وِ هََ ] (اِخ ) دهی است از دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان با 337 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).