معنی کلمه همامة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همامة. [ هََ م َ ] (ع مص ) پیر شدن .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به همومة شود.