معنی کلمه ونندون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ونندون . [ وَ ن َن ْ ] (اِخ ) از قرای بخاراست . گروهی از محدثان بدان منسوب و به ونندونی مشهورند. رجوع به معجم البلدان و الانساب سمعانی شود.