معنی کلمه ام الاموال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ام الاموال .[ اُم ْ مُل ْ اَ ] (ع اِ مرکب ) گوسفند. (آنندراج ) (ناظم الاطباء) (از المرصع). و جه تسمیه ٔ آن این است که با وجود ذبح و موت بسیار کثرت دارد. (از المرصع).