معنی کلمه پلوکس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلوکس . [ پ ُ ] (اِخ ) نام یکی از مورخان یونان است که در قرن چهارم یا پنجم م . میزیسته و پیرو دین مسیح بوده است . (از حواشی کتاب تمدن قدیم ترجمه ٔ فلسفی ).