معنی کلمه همالیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همالیل . [ هََ ] (ع ص ، اِ) گیاههای باقیمانده ٔ ضعیف .

مرغان ضعیف .

جامه ٔ پاره پاره شده . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). مفرد ندارد. (منتهی الارب ).