معنی کلمه همالیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
همالیج . [ هََ ] (ع ص ، اِ) ج ِ هملاج . (منتهی الارب ). رجوع به هملاج شود.