معنی کلمه شرف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرف . [ ش َ رَ ] (اِخ ) دهی از دهستان ناهیدشت بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان . سکنه ٔ آن 225 تن . آب آن از چاه تأمین می شود. محصول عمده ٔ آنجا غلات دیم و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).