معنی کلمه کاجغری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاجغری . [ غ َ ] (اِخ ) عبدالغافربن حسین المعی . وی از ابواسحاق ابراهیم بن یوسف کاجغری و گروهی دیگر روایت دارد. (ایضاً انساب سمعانی ورق 470 الف و ب ).