معنی کلمه پلودیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلودیری . [ پْل ُ / پ ِ ل ُ ] (اِخ ) مرکز بخش از ایالت فی نیستر در شهرستان برست دارای 1186 تن سکنه .