معنی کلمه عزومة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عزومة. [ ع َ م َ ] (ع اِ)جشن در باغستانها معمول ِ دهقانها. (ناظم الاطباء).