معنی کلمه ونک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ونک . [ وَ ] (ع مص ) جای گرفتن در میان قوم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).