معنی کلمه غوبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غوبر. [ غ َ ب َ ] (ع اِ) نوعی از ماهی . (منتهی الارب ). غُبَر و غوبر نوعی ماهی است . (از تاج العروس ).