معنی کلمه چنار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چنار. [ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چمچمال بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاه که در 14 هزارگزی جنوب خاوری صحنه و 8 هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ کرمانشاه به همدان واقع است . دشت و سردسیر است و 165 تن سکنه دارد. آبش از رودخانه ٔ گاماسیاب . محصولش غلات ، حبوبات و توتون . شغل اهالی زراعت میباشد و راهش مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).