معنی کلمه واخد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واخد. [ خ ِ] (ع ص ) شتر تندرو. (اقرب الموارد). شتر تیزرو و شتابنده . (آنندراج ). شتر شتاب رونده . (ناظم الاطباء).