معنی کلمه الوند در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الوند. [ اَل ْ وَ ] (اِخ ) رودی در غرب ایران . (تاریخ کرد ص 75). رودی است که از قصر شیرین میگذرد و سابقاً اروند میگفتند. رجوع به اروند شود.