معنی کلمه الوم کلا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الوم کلا. [ ] (اِخ ) نام محلی کنار راه بابل - چالوس ، میان المده و صلاح الدین در 360500گزی تهران . (یادداشت مؤلف ).