معنی کلمه شرغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شرغ . [ ش َ رَ ] (اِ صوت ) بانگ تپانچه . (یادداشت مؤلف ). شرق . رجوع به شرق شود.