معنی کلمه چنار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چنار. [ چ ِ ] (اِخ )ده کوچکی از بخش نوبران شهرستان ساوه که در 33 هزارگزی خاور نوبران و 12 هزارگزی راه عمومی واقع شده و 35 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).