معنی کلمه ابله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابله . [ اُ ل َ ] (ع اِ) آفت .