معنی کلمه پلهو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلهو. [ پ َ هََ / هُو ] (اِ) رجوع به پهلو شود.