معنی کلمه ونانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ونانه . [ وَ ن َ / ن ِ ] (اِ) نان گرده . (برهان ) (لغت نامه ٔ اسدی ) : بر خوان وی اندر میان خانه هم نان تنک بود و هم ونانه . دقیقی .