معنی کلمه چموم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چموم . [ چ َ] (اِخ ) دهی از دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان خرم شهر که در 81 هزارگزی شمال خاوری شادگان و یک هزارگزی خاور راه اتومبیل رو رامهرمز به خلف آباد در کناره ٔ شمالی رودخانه ٔ جراحی ، واقع است . آبش از رودخانه ٔ جراحی . محصولش غلات . شغل اهالی زراعت و حشم داری و راهش در تابستان اتومبیل رو است . ساکنان این آبادی از طایفه ٔ بنی خالد میباشند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).