معنی کلمه طیون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیون . [ ] (ع اِ) برنوف . رجوع به برنوف شود.